Vítáme Vás na stránkách Svazku obcí Podřipsko

Svazek obcí Podřipsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Litoměřice, jeho sídlem je Roudnice nad Labem a jeho cílem je podpora regionálního rozvoje. Sdružuje celkem 23 obcí a byl založen v roce 2004.

Svazek obcí byl založen v souladu s ustanoveními §50 a 51 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k ochraně společných zájmů a k zmnožení sil a prostředků při prosazování společných záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Cílem sdružení je také získávání finančních prostředků za účelem naplňování předmětu činnosti.

Členské obce v mapě

Seznam obcí a odkazy na jejich webové stránky naleznete v sekci Členské obce