Svazek obcí Podřipsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Litoměřice, jeho sídlem je Roudnice nad Labem a jeho cílem je podpora regionálního rozvoje.

Elektronická úřední deska - povinně zveřejňované dokumenty

Aktuální dokumenty na úřední desce | Archiv 2021 | Archiv 2020 | Archiv 2019 | Archiv 2018 | Archiv 2017

Rozpočet a rozpočtová opatření
Schválený rozpočet na rok 2022od 16.12.2021 do 03.01.2023
Střednědobý výhled
Podřipsko - schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026od 01.10.2020 do 02.01.2027
Závěrečný účet včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.
Pozvánky
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.
Oznámení
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.
Ostatní
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.

Další dokumenty

Jiné dokumenty
Podklady k sestavení Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31. 12. 2017
Stanovy svazku
SMLOUVA o vytvoření svazku obcí, uzavř.podle § 46 odst. 2 písm.b) zák. č. 128-2000 Sb. o obcích v platném
Dodatek č. 1 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 2 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 3 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 4 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Změny č. 1 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 2 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 3 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 4 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 5 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O

Průvodce obcemi regionu

Brožura Brožura regionu Podřipska, kterou vydal Svazek obcí Podřipsko s finanční podporou Ústeckého kraje. Účelem této brožury je ve stručnosti informovat návštěvníky regionu o členských obcích Podřipska. Vaší návštěvou objevíte, že i malé obce mají bohatou historii, památky a zajímavosti.

Ke stažení
Brožura Podřipsko.pdf