Činnost Svazku obcí Podřipsko

Svazek obcí Podřipsko vznikl v roce 2004 transformací původního mikroregionu Podřipsko, zahrnujícího několik obcí na jihu regionu.

Představitelé zúčastněných obcí chtěli tento mikroregion rozšířit i na další obce tak, aby nová organizace mohla účinněji přispívat k regionálnímu rozvoji.

Smyslem vytvoření Svazku obcí Podřipsko byla koordinace aktivit směřujících ke komplexnímu rozvoji regionu a prosazování záměrů přesahujícíchsvým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Cílem svazku bylo vytvoření atraktivního regionu pod Řípem, který nabízí svým obyvatelům optimální podmínky pro bydlení, práci i volný čas a je díky svému historickému bohatství a vyvážené turistické infrastruktuře zajímavým cílempro návštěvníky. Prioritními oblastmi bylo: posílení ekonomického potenciálu oblasti, zajištění kompletní technické infrastruktury, rozvoj turistiky, transformace zemědělství s důrazem na tvorbu krajiny.

Předmětem činnosti svazku je:

  • Prosazování společných zájmů v komunální sféře , zejména v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje turistiky, rozvoje sociální a technické infrastruktury a zaměstnanosti .
  • Časová a věcná koordinace významných neinvestičních a investičních akcí v zájmovém území svazku.
  • Tvorba a realizace strategie rozvoje přirozeného spádového území.
  • Propagace a zlepšování celkového image regionu a ztotožnění se obyvatel s venkovským životním prostorem v rámci zájmového území svazku.
  • Společný postup vůči třetím osobám a orgánům státní správy v záležitostech přesahujících svým rozsahem jednotlivé členy svazku.