Svazek obcí Podřipsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Litoměřice, jeho sídlem je Roudnice nad Labem a jeho cílem je podpora regionálního rozvoje.

Elektronická úřední deska - povinně zveřejňované dokumenty

Aktuální dokumenty na úřední desce | Archiv 2021 | Archiv 2020 | Archiv 2019 | Archiv 2018 | Archiv 2017

Rozpočet a rozpočtová opatření
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RADod 22.11.2018 do 12.12.2018
Podřipsko - návrh rozpočtu 2019.pdfod 22.11.2018 do 09.06.2021
Podřipsko - rozpočet po rozpočtovém opatření č. 22018.pdfod 17.09.2018 do 31.03.2019
Podřipsko - schválené rozpočtové opatření č. 22018.pdfod 17.09.2018 do 31.03.2019
SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2018od 31.08.2018 do 31.03.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018od 05.06.2018 do 31.12.2018
Podřipsko - schválený rozpočet 2018od 08.01.2018 do 08.04.2019
Střednědobý výhled
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.
Závěrečný účet včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání hospodařeníod 05.06.2018 do 31.12.2018
Závěrečný účet za rok 2017od 05.06.2018 do 31.12.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017od 09.05.2018 do 01.06.2018
ZPRÁVA výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Podřipsko za rok 2017 od 09.05.2018 do 30.11.-0001
Pozvánky
Pozvánka na VH 11.12.2018.pdfod 22.11.2018 do 12.12.2018
Pozvánka na valnou hromadu 14.8.2018od 01.08.2018 do 15.08.2018
Pozvánka na valnou hromadu 17.7.2018 od 14.00 hodinod 04.07.2018 do 18.07.2018
Pozvánka na VH 30.5.2018od 09.05.2018 do 01.06.2018
Oznámení
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.
Ostatní
Zápis z VH 12.12.2017od 04.01.2018 do 04.02.2018
Usnesení VH 12.12.2017od 04.01.2018 do 04.02.2018

Další dokumenty

Jiné dokumenty
Podklady k sestavení Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31. 12. 2017
Stanovy svazku
SMLOUVA o vytvoření svazku obcí, uzavř.podle § 46 odst. 2 písm.b) zák. č. 128-2000 Sb. o obcích v platném
Dodatek č. 1 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 2 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 3 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 4 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Změny č. 1 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 2 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 3 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 4 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 5 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O

Průvodce obcemi regionu

Brožura Brožura regionu Podřipska, kterou vydal Svazek obcí Podřipsko s finanční podporou Ústeckého kraje. Účelem této brožury je ve stručnosti informovat návštěvníky regionu o členských obcích Podřipska. Vaší návštěvou objevíte, že i malé obce mají bohatou historii, památky a zajímavosti.

Ke stažení
Brožura Podřipsko.pdf