Svazek obcí Podřipsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Litoměřice, jeho sídlem je Roudnice nad Labem a jeho cílem je podpora regionálního rozvoje.

Elektronická úřední deska - povinně zveřejňované dokumenty

Aktuální dokumenty na úřední desce | Archiv 2021 | Archiv 2020 | Archiv 2019 | Archiv 2018 | Archiv 2017

Rozpočet a rozpočtová opatření
Podřipsko - schválený rozpočet na rok 2021od 15.12.2020 do 02.01.2022
Podřipsko - návrh rozpočtu 2021.xlsod 23.11.2020 do 16.12.2020
Podřipsko - FIN 10-2020.pdfod 23.11.2020 do 16.12.2020
Podřipsko - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2026od 19.08.2020 do 30.09.2020
Podřipsko - rozpočet na rok 2020od 06.01.2020 do 31.03.2021
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍod 06.01.2020 do 31.03.2021
Střednědobý výhled
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.
Závěrečný účet včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
Příloha 2019od 25.06.2020 do 30.06.2021
Rozvaha 2019od 25.06.2020 do 30.06.2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019od 25.06.2020 do 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty 2019od 25.06.2020 do 30.06.2021
Závěrečný účet DSO za rok 2019.od 25.06.2020 do 30.06.2021
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2019od 25.06.2020 do 30.06.2021
Podřipsko - příloha 2019od 19.05.2020 do 10.06.2020
Podřipsko - rozvaha 2019od 19.05.2020 do 10.06.2020
Podřipsko - výkaz zisku a ztráty 2019od 19.05.2020 do 10.06.2020
Podřipsko - zpráva o přezkoumání hospodaření 2019od 19.05.2020 do 10.06.2020
Podřipsko - FIN 2019od 19.05.2020 do 10.06.2020
Podřipsko - Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019od 19.05.2020 do 10.06.2020
Pozvánky
Pozvánka na VH 15. 12. 2020.doc.pdfod 23.11.2020 do 16.12.2020
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 39. VALNÉ HROMADY SVAZKU OBCÍ PODŘIPSKA od 07.09.2020 do 30.09.2020
Pozvánka na VH 9. 6. 2020od 19.05.2020 do 10.06.2020
Oznámení
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.
Ostatní
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.

Další dokumenty

Jiné dokumenty
Podklady k sestavení Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31. 12. 2017
Stanovy svazku
SMLOUVA o vytvoření svazku obcí, uzavř.podle § 46 odst. 2 písm.b) zák. č. 128-2000 Sb. o obcích v platném
Dodatek č. 1 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 2 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 3 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Dodatek č. 4 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SVAZKU OBCÍ ze dne 19. 5. 2004
Změny č. 1 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 2 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 3 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 4 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O
Změny č. 5 stanov svazku obcí P O D Ř I P S K O

Průvodce obcemi regionu

Brožura Brožura regionu Podřipska, kterou vydal Svazek obcí Podřipsko s finanční podporou Ústeckého kraje. Účelem této brožury je ve stručnosti informovat návštěvníky regionu o členských obcích Podřipska. Vaší návštěvou objevíte, že i malé obce mají bohatou historii, památky a zajímavosti.

Ke stažení
Brožura Podřipsko.pdf